Giải bài tập chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Giải bài tập toán lớp 3 phần chia số có hai chữ số cho số có một chữ số sách giáo khoa Toán lớp 3 tập 1 luyện tập đặt phép tính chia...

Bài 1 (trang 28 SGK Toán 3): 


Tính:

Giải bài tập chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 

Đáp án:

Giải bài tập chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 

Bài 2 (trang 28 SGK Toán 3):


a) Tìm 1/3 của : 69 kg; 36 m; 93 l
b)Tìm 1/2 của 24 giờ; 48 phút; 44 ngày


Đáp án:


a) 1/3 của 69 kg là : 69 : 3 = 23 (kg)
1/3 của 36 m là : 36 : 3 = 12 (m)
1/3 của 93 l là : 93 : 3 = 31 (l)
b) 1/2 của 24 giờ là : 24 : 2 = 12 (giờ)
1/2 của 48 phút là : 48 : 2 = 24(phút)
1/2 của 44 ngày là : 44 : 2 = 22 (ngày)

Bài 3 (trang 28 SGK Toán 3): 


Mẹ hái được 36 quả cam, mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?


Đáp án:


Mẹ biếu bà số quả cam là:
36 : 3 = 12 (quả cam)
Đáp số: 12 quả cam
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập chia số có hai chữ số cho số có một chữ số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu