Giải bài tập bảng đơn vị đo độ dài trang 45 sách giáo khoa toán lớp 3

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 3 phần bảng đơn vị đo độ dài với 3 bài tập giúp các em ôn lại những kiến thức đã học để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Cha mẹ hãy in ra để các con ôn tập được tốt hơn và cùng con tiến bộ trong môn học này nhé.

Bài 1 (trang 45 SGK Toán 3): Số ?

Đề bài Hướng dẫn giải
1km = ...hm

1m = …dm

1km =…m

1 m =…cm

1 hm =…dam

1 m = ...mm

1hm =…m

1 dm =…cm

1 dam =…m

1 cm =…mm.
1km = 10 hm

1m = 10 dm

1km =1000 m

1 m =100 cm

1 hm =10 dam

1 m = 1000 mm

1hm =100 m

1 dm =10 cm

1 dam =10 m

1 cm =10 mm.

Bài 2 (trang 45 SGK Toán 3): Số ?

Đề bài Hướng dẫn giải
8 hm = ….m

8 m = ….dm

9 hm = ….m

6 m = ….cm

7 dam = ….m

8 cm = ….mm

3 dam = ….m

4 dm = ….mm
8 hm = 800 m

8 m = 80 dm

9 hm = 900 m

6 m = 600 cm

7 dam = 70 m

8 cm = 800 mm

3 dam = 30 m

4 dm = 400 mm.

Bài 3 (trang 45 SGK Toán 3):

Tính theo mẫu :

32 dam x 3 = 96dam

Đề bài Hướng dẫn giải

25 m x 2 =

15 km x 4 =

34 cm x 6 =
25 m x 2 = 50 m

15 km x 4 = 60 km

34 cm x 6 = 204 cm

96 cam : 3 = 32 cm.

Đề bài Hướng dẫn giải
36 hm : 3 =

70 km : 7 =

55 dm : 5 =
36 hm : 3 = 12 hm

70 km : 7 = 10 km

55 dm : 5 = 11dm

doctailieu.com
Back to top