Bài 68 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

Xuất bản: 21/11/2019 - Cập nhật: 12/07/2022 - Tác giả:

Giải bài 68 trang 34 SGK Toán 7 tập 1 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 34 sách giáo khoa Toán 7 tập 1 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Đáp án bài 68 trang 34 SGK Toán 7 tập 1 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 7 chương 1 phần đại số.

Đề bài 68 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

a) Trong các phân số sau đây, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Giải thích.

\(\dfrac{5}{8};\dfrac{{ - 3}}{{20}};\dfrac{4}{{11}};\dfrac{{15}}{{22}};\dfrac{{ - 7}}{{12}};\dfrac{{14}}{{35}}\)

b) Viết các phân số trên dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn (viết gọn với chu kì trong dấu ngoặc).

» Bài tập trước: Bài 67 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 68 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn cách làm

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác \(2\)\(5\) thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tốc khác \(2\)\(5\) thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 68 trang 34 SGK Toán 7 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Các phân số \(\dfrac{5}{8};\dfrac{{ - 3}}{{20}};\dfrac{4}{{11}};\dfrac{{15}}{{22}};\dfrac{{ - 7}}{{12}};\dfrac{{14}}{{35}}\) được viết dưới dạng tối giản là:

\(\dfrac{5}{8};\dfrac{{ - 3}}{{20}};\dfrac{4}{{11}};\dfrac{{15}}{{22}};\dfrac{{ - 7}}{{12}};\dfrac{{14}}{{35}} = \dfrac{2}{5}.\)

Lần lượt xét các mẫu:

\(8 = 2^3\);                    \(20 = 2^2.5\)               \(11=11\)

\(22 = 2.11\)              \(12 = 2^2.3\)               \(5 = 5\)

+ Các mẫu không có ước nguyên tố nào khác \(2\)\(5\)\(8; 20; 5\) nên các phân số \(\dfrac{5}{8};\dfrac{{ - 3}}{{20}};\dfrac{{14}}{{35}} = \dfrac{2}{5}\) được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn.

Kết quả là:

\(\eqalign{ & {5 \over 8} = 0,625 \cr & {{ - 3} \over {20}} = - 0,15 \cr & {{14} \over {35}} = {2 \over 5} = 0,4 \cr} \)

+ Các mẫu có chứa ước nguyên tố khác \(2\)\(5\)\(11, 22, 12\) nên các phân số \(\dfrac{4}{{11}};\dfrac{{15}}{{22}};\dfrac{{ - 7}}{{12}}\) được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Kết quả là:

\(\eqalign{ & {4 \over {11}} = 0,\left( {36} \right) \cr & {{15} \over {22}} = 0,6\left( {81} \right) \cr & {{ - 7} \over {12}} = - 0,58\left( 3 \right) \cr} \)

» Bài tiếp theo: Bài 69 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

Bài 68 trang 34 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài tập khác

Xem thêm hướng dẫn giải các bài tập khác

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 68 trang 34 SGK Toán 7 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 7 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM