Bài 6 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Bài 6 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 6 trang 10 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Bạn muốn giải bài 6 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức Toán 7 chương 1 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập khác.

Đề bài 6 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Tính:

\(\eqalign{ & a)\,\,{{ - 1} \over {21}} + {{ - 1} \over {28}} \cr & b)\,\,{{ - 8} \over {18}} - {{15} \over {27}} \cr & c)\,\,{{ - 5} \over {12}} + 0,75 \cr & d)\,\,3,5 - \left( { - {2 \over 7}} \right) \cr} \)

» Bài tập trước: Bài 5 trang 8 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 6 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng các công thức cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với \(a,\;b,\;m \in Z,\;\;m > 0\) ta có:

\(\begin{array}{l} \dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\ \dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m} \end{array}\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 6 trang 10 SGK Toán 7 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(\eqalign{ & a)\,\,{{ - 1} \over {21}} + {{ - 1} \over {28}} \cr & = {{( - 1).4} \over {21.4}} + {{( - 1).3} \over {28.3}} \cr & = {{ - 4} \over {84}} + {{ - 3} \over {84}} = {{ - 7} \over {84}} = {{ - 1} \over {12}} \cr} \)

\(\eqalign{ & b){{ - 8} \over {18}} - {{15} \over {27}} = {{ - 8} \over {18}} + \left( { - {{15} \over {27}}} \right) \cr & = {{ - 4} \over 9} + {{ - 5} \over 9} = {{ - 9} \over 9} = - 1 \cr} \)

\(\eqalign{ & c)\,\,{{ - 5} \over {12}} + 0,75 = {{ - 5} \over {12}} + {3 \over 4} \cr & \, = {{ - 5} \over {12}} + {9 \over {12}} = {{ - 5 + 9} \over {12}} \cr & \, = {4 \over {12}} = {1 \over 3} \cr} \)

\(\eqalign{ & d)\,\,3,5 - \left( { - {2 \over 7}} \right) = 3,5 + {2 \over 7} \cr & = {{35} \over {10}} + {2 \over 7} = {7 \over 2} + {2 \over 7} = {{49} \over {14}} + {4 \over {14}} \cr & = {{49 + 4} \over {14}} = {{53} \over {14}} = 3{{11} \over {14}} \cr} \)

» Bài tiếp theo: Bài 7 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 6 trang 10 SGK Toán 7 tập 1. Hy vọng những bài hướng dẫn giải Toán 7 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành bài tập chính xác và học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top