Giải bài tập 56 trang 78 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 56 trang 78 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Đố : Xem hình 33, đố em biết được :

a) Trẻ em tròn 5 tuổi (60 tháng) cân nặng bao nhiêu là bình thường, là suy dinh dưỡng vừa, là suy dinh dưỡng nặng, là suy dinh dưỡng rất nặng ?

b) Một em bé cân nặng 9,5 kg khi tròn 24 tháng tuổi thuộc loại bình thường suy dinh dưỡng vừa, suy dinh dưỡng nặng, suy dinh dưỡng rất nặng

Giải bài tập 56 trang 78 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Đáp Án

Trẻ em tròn 5 tuổi nặng 19 kg là bình thường ; 14 kg là suy dinh dưỡng vừa ; 12 kg là suy dinh dưỡng nặng ; 10 kg suy dinh dưỡng rất nặng.

b) Em bé cân nặng 9,5 kg khi tròn 24 tháng là suy dinh dưỡng vừa.

doctailieu.com
Back to top