Giải bài tập 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 trang 66 SGK Toán 2

Giải bài tập 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 phần 3 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2 trang 66 sách giáo khoa toán 2.
Mục lục nội dung

Câu 1. Tính:

Giải bài tập 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 trang 66 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Giải bài tập 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9 trang 66 SGK Toán 2 ảnh 2

Câu 2. Tìm x:

a) x + 9 = 27;                  b) 7 + x = 35;                    c) x + 8 = 46

Đáp án

a) x + 9 = 27;                      b) 7 + x = 35;

x       = 27 - 9                             x = 35 - 7

x       = 18                                  x = 28

c) x + 8 = 46

x        = 46 - 8

x        = 38

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ