Giải bài tập 53 trang 77 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 53 trang 77 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Một vận động viên xe đạp đi được quãng đường 140 km từ TP Hồ Chí Minh đến Vĩnh Long với vận tốc 35 km/h. Hãy vẽ đồ thị của chuyển động trên trong hệ trục tọa độ Oxy (với một đơn vị trên trục hoành biểu thị một giờ và một đơn vị trên trục tung biểu thị hai mươi ki lô mét).

Đáp Án

Ta có quãng đường đi được và thời gian là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

Ta có công thức: S = 35.t

Với t = 1 =>S= 35 ta được A(1;35) thuộc đồ thị.

Với S = 140 => t = 140/35 = 4  ta được B (4;140) thuộc đồ thị.

Ta được đồ thị chuyển động là đoạn thẳng OB như trên hình vẽ.

Giải bài tập 53 trang 77 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

doctailieu.com
Back to top