Giải bài tập 53 trang 102 sgk Toán 7 tập 1 - Hình học

Hướng dẫn giải và đáp án bài 53 trang 102 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Hình học.
Mục lục nội dung

Câu hỏi:

Cho định lí: "Nếu hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy', y'Ox đều là góc vuông".

a) Hãy vẽ hình.
b) Viết giả thiết và kết luận của định lí.
c) Điền giả thiết và kết luận của định lí.


d) Hãy trình bày lại chứng minh một cách gọn hơn.

Đáp Án

a) Xem hình vẽ.

b,

c) Điền vào chỗ trống:


d) Trình bày lại cách chứng minh một cách gọn hơn.


Cập nhật ngày 18/09/2018 -
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM