Giải bài tập 52 trang 77 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 52 trang 77 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A(3;5); B(3;-1); C(-5;-1). Tam giác ABC là tam giác gì?

Đáp Án

Tam giác ABC là tam giác vuông tại B.

Giải bài tập 52 trang 77 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

doctailieu.com
Back to top