Giải bài tập 51 trang 77 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 51 trang 77 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình 32.

Giải bài tập 51 trang 77 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Đáp Án

Tọa độ của các điểm đó là:

A(-2;2)                  B(-4;0)                  C(1;0)

D(2;4)                   E(3;-2)                  F(0;2)                  G(-3;-2)

doctailieu.com
Back to top