Giải bài tập 50 trang 77 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 50 trang 77 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Ông Minh dự định xây một bể nước có thể tích là V. Nhưng sau đó ông muốn thay đổi kích thước so với dự định ban đầu như sau: Cả chiều dài và chiều rộng đầy bể đều giảm đi một nửa. Hỏi chiều cao phải thay đổi như thế nào để bể xây được vẫn có thể tích là V?

Đáp Án

Vì V = h. S => diện tích đáy và chiều cao (khi V không đổi) tỉ lệ nghịch với nhau.

Gọi a, b là chiều rộng và chiều dài ban đầu thì a/2; b/2 là chiều rộng và chiều dài lúc sau.

Ta có:

Giải bài tập 50 trang 77 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có:

Giải bài tập 50 trang 77 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Vậy chiều cao lúc sau của bể phải tăng lên 4 lần.


 

doctailieu.com
Back to top