Giải bài tập 49 trang 76 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 49 trang 76 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Hai thanh sắt và chì có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần, biết rằng khối lượng riêng của sắt là 7,8 g/cm³ và của chì là 11,3 g/cm³?

Đáp Án

Vì m = V.D và m là hằng số có khối lượng bằng nhau nên V và D là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau với hệ số tỉ lệ dương.

Theo tính chất đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau với hệ số tỉ lệ dương. Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

Giải bài tập 49 trang 76 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Vậy thể tích thanh sắt lớn hơn và lớn hơn khoảng 1,45 lần.

doctailieu.com
Back to top