Giải bài tập 48 trang 76 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 48 trang 76 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Một tấn nước biển chứa 25 kg muối. Hỏi 250g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Đáp Án

Đổi đơn vị: Đổi cùng đơn vị đo là gam.

Ta có: 1 tấn = 1000000g

25kg =  25000g

Gọi lượng muối trong 250g nước biển là x. Vì lượng nước biển và lượng nước muối chứa trong đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên theo tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận ta có :

Giải bài tập 48 trang 76 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Vậy 250 gam nước biển chứa 6,25g muối.

doctailieu.com
Back to top