Giải bài tập 47 trang 74 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 47 trang 74 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Đường thẳng OA trên hình 29 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Giải bài tập 47 trang 74 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Đáp Án

Ta có hàm số y = ax có đồ thị là đường thẳng qua điểm A(-3;1) nên ta có:

 x = - 3 thì y = 1

Suy ra: 1 = a. (-3)

=> a = -1/3

Vậy => a = -1/3

doctailieu.com
Back to top