Giải bài tập 43 trang 72 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 43 trang 72 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Trong hình 27: Đoạn thẳng OA là đồ thị biểu diễn chuyển động của người đi bộ và đoạn thẳng OB là đồ thị biểu diễn chuyển động của người đi xe đạp. Mỗi đơn vị trên trục Ot biểu thị một giờ, mỗi đơn vị trên trục OS biểu thị mười kilomet. Qua đồ thị, em hãy cho biết:

a) Thời gian chuyển động của người đi bộ, của người đi xe đạp.

b) Quãng đường đi được của người đi bộ, của người đi xe đạp.

c) Vận tốc (km/h) của người đi bộ, của người đi xe đạp.

Giải bài tập 43 trang 72 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Đáp Án

a) Thời gian chuyển động của người đi bộ là 4 giờ, của người đi xe đạp là 2 giờ.

b) Quãng đường đi được của người đi bộ  là 20 km, của người đi xe đạp là 30 km.

c) Ta có công thức tính vận tốc là: v = s/t

-Vận tốc của người đi bộ là: 

v₁ = s₁/t₁ = 20/4 = 5 (km/h)

-Vận tốc của người đi xe đạp là: 

v₂ = s₂/t₂ = 30/2 = 15 (km/h)

doctailieu.com
Back to top