Giải bài tập 40 trang 97 sgk Toán 7 tập 1 - Hình học

Hướng dẫn giải và đáp án bài 40 trang 97 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Hình học.
Mục lục nội dung

Câu hỏi

Căn cứ vào hình 29 hãy điền vào chỗ trống(...)

a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ....

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì ....


Đáp Án

a) Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // b

b) Nếu a // b và c ⊥ b thì c ⊥ a

Cập nhật ngày 18/09/2018 -
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM