Giải bài tập 38 trang 68 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 38 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

 Câu hỏi

Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ (h.21). Hãy cho biết:

a) Ai là người cao nhất và cao bao nhiêu?

b) Ai là người ít tuổi nhất và bao nhiêu tuổi?

c) Hồng và Liên ai cao hơn và ai nhiều tuổi hơn?

Giải bài tập 38 trang 68 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Đáp Án

Theo hình vẽ, ta có:

Đào cao 15 dm, và Hồng cao 14 dm, Hoa cao 14 dm và Liên cao 13 dm. Đào 14 tuổi, Liên 14 tuổi, Hoa 13 tuổi và Hồng 11 tuổi. Do đó:

a) Đào là người cao nhất và cao 15 dm.

b) Hồng là người ít tuổi nhất là 11 tuổi.

c) Hồng cao hơn Liên và và Liên nhiều tuổi hơn Hồng.

doctailieu.com
Back to top