Giải bài tập 36 trang 68 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 36 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

 Câu hỏi

Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A(-4; -2); B(-2; -1), C(-2; -3); D(-4; -3). Tứ giác ABCD là hình gì?

Đáp Án

- Vẽ trục tọa độ Oxy và biểu diễn các điểm:

Giải bài tập 36 trang 68 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Tứ giác ABCD là hình vuông

doctailieu.com
Back to top