Giải bài tập 35 trang 68 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 35 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

 Câu hỏi

Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD và của hình tam giác PQR trong hình 20.

Giải bài tập 35 trang 68 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Đáp Án

Tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD:

    A(0,5 ; 2) ;     B(2 ; 2) ;     C(2 ; 0) ;     D(0,5 ; 0)

Tọa độ các đỉnh của hình tam giác PQR:

    P(-3 ; 3) ;     Q(-1 ; 1) ;     R(-3 ; 1)

doctailieu.com
Back to top