Bài 34 trang 68 sgk Đại số 7

Hướng dẫn giải bài 34 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số : Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng ? ...

 Câu hỏi:

a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu?

b) Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng bao nhiêu?

 

Đáp án bài 34 trang 68 sgk Toán Đại số lớp 7

a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 0.

b) Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng 0.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top