Giải bài tập 33 trang 67 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 33 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

 Câu hỏi

Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm A(3;-1/2); B(-4; 2/4); C(0; 2,5).

Đáp Án

Giải bài tập 33 trang 67 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

doctailieu.com
Back to top