Giải bài tập 32 trang 67 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 32 trang 67 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

a) Viết toạ độ các điểm M, N trong hình.

b) Em có nhận xét gì về toạ độ của các cặp điểm M và N, P và Q.

Giải bài tập 32 trang 67 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Đáp Án

a) M (-3,2); N (2;-3); Q (-2;0); P (0;2)

b) Ta thấy hoành độ của điểm M chính là tung độ của điểm N, và tung độ của M chính là hoành độ của N.

Tương tự: Hoành độ của điểm Q chính là tung độ của điểm P và ngược lại.

doctailieu.com
Back to top