Giải bài tập 31 trang 65 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 31 trang 65 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Cho hàm số y = (2/3)x. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x -0,5     4,5 9
y   -2 0    

Đáp Án

Từ hàm số đã cho, lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hàm số trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

x -0,5 -3 0 4,5 9
y −1/3 -2 0 3 6

doctailieu.com
Back to top