Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Giải toán lớp 1: Đáp án bài 3 trang 120 sách giao khoa

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 và bài 4 trang 120 SGK toán lớp 1 để các bạn tham khảo.

BÀI 3 trang 120 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đặt thước đúng ghi đ, sai ghi s

Câu hỏi bài 3 trang 120 SGK Toán lớp 1
 

 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 120 SGK Toán lớp 1
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu