Giải toán lớp 1: Đáp án bài 3 trang 120 sách giao khoa

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 và bài 4 trang 120 SGK toán lớp 1 để các bạn tham khảo.

BÀI 3 trang 120 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Đặt thước đúng ghi đ, sai ghi s

Câu hỏi bài 3 trang 120 SGK Toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 120 SGK Toán lớp 1

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X