Giải bài tập 27 trang 64 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 27 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá tương ứng của chúng là:

a)

x -3 -2 -1 1/2 1 2
y -5 -7,5 -15 30 15 7,5

b)

x 0 1 2 3 4
y 2 2 2 2 2

Giải bài tập 27 trang 64 sgk Toán 7 tập 1

Đáp Án

a) Vì với mọi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y, nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Nhận xét: Với mọi x thì y luôn nhận một giá trị là 2 nên đây là một hàm hằng.

Xem thêm:

Bài trước: Giải bài tập 26 trang 64

Bài tiếp theo: Bài 28 trang 64 sgk Toán 7 tập 1

doctailieu.com
Back to top