Giải bài tập 25 trang 64 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 25 trang 64 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Cho hàm số Giải bài tập 25 trang 64 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Tính Giải bài tập 25 trang 64 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Đáp Án

Ta có Giải bài tập 25 trang 64 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số. Do đó

Giải bài tập 25 trang 64 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

doctailieu.com
Back to top