Giải bài tập 24 trang 63 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 24 trang 63 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau:

x -4 -3 -2 -1 1 2 3 4
y 16 9 4 1 1 4 9 16

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không ?

Đáp Án

Vì mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

doctailieu.com
Back to top