Giải bài tập 23 trang 62 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 23 trang 62 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Hai bánh xe nối với nhau bởi một dây tời (h.14). Bánh xe lớn có bán kính 25 cm, bán xe nhỏ có bán kính 10 cm. Một phút bánh xe lớn quay được 60 vòng. Hỏi một phút bán xe nhỏ quay được bao nhiêu vòng?

Giải bài tập 23 trang 62 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Đáp Án

Vận tốc quay tỉ lệ nghịch với chu vi do đó tỉ lệ nghịch với bán kính (chu vi tỉ lệ thuận với bán kính). Nếu gọi x (vòng/phút) là vận tốc quay bánh xe nhỏ thì theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

Giải bài tập 23 trang 62 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
Vậy vận tốc quay của bánh xe nhỏ là 150 (vòng/phút).

doctailieu.com
Back to top