Giải bài tập 22 trang 62 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 22 trang 62 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Một bánh răng cưa có 20 răng quay một phút được 60 vòng. Nó khớp với một bánh răng cưa khác có x răng (h.13). Giả sử bánh răng cưa thứ hai quay một phút được y vòng. Hãy biểu diễn y qua x.

Giải bài tập 22 trang 62 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Đáp Án

Vì số răng cưa và vận tốc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có

x/20 = 60/7 hay xy = 60.20

Nên y = 1200/x

doctailieu.com
Back to top