Giải bài tập 20 trang 61 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 20 trang 61 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Đố vui: Trong một cuộc thi chạy tiếp sức 4x100m, đội thi gồm voi, sư tử, chó săn và ngựa chạy với vận tốc theo thứ tự tỉ lệ với 1: 1,5; 1,6 : 2.

Giải bài tập 20 trang 61 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
 

Hỏi đội đó có phá được “kỉ lục thế giới” là 39 giây không, biết rằng voi chạy hết 12 giây?

Đáp Án

Vì vận tốc và thời gian (của chuyển động trên cùng một quãng đường 100m) là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Theo điều kiện

  Người Sư tử Chó săn Ngựa
v 1 1,5 1,6 2
t 12 8 7,5 6

Từ công thức đại lượng tỉ lệ nghịch ta tìm được hệ số tỉ lệ là 1.12 = 12.

Do đó ta tìm được thời gian chạy của sử tử, chó săn, ngựa lần lượt là:

12 : 1,5 = 8

12 : 1,6 = 7,5

12 : 2 = 6

Tổng thời gian sẽ là: 12 + 8 + 7,5 + 6 = 33,5 (giây)

Vậy đội tuyển đó đã phá được “kỉ lục thế giới”.

doctailieu.com
Back to top