Bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1

Bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài tập trang 7 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1 và ôn tập các kiến thức đã học.

Bạn muốn giải bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức Toán 7 chương 1 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập khác.

Đề bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1

a/ Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{3}{-4}\)

      \(\dfrac{-12}{15} ; \dfrac{-15}{20}; \dfrac{24}{-32}; \dfrac{-20}{28}; \dfrac{-27}{36}\)       

b/ Biễu diễn số hữu tỉ \(\dfrac{3}{-4}\) trên trục số.

» Bài tập trước: Bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Rút gọn các phân số đã cho sau đó so sánh phân số rút gọn với \(\dfrac{3}{-4}\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Ta có: 

\(\dfrac{24}{-32} = \dfrac{24:8}{-32:8} = \dfrac{3}{-4}\)

\(\dfrac{-15}{20} = \dfrac{-15:(-5)}{20:(-5)} = \dfrac{3}{-4}\)                   

\(\dfrac{-27}{36} = \dfrac{-27:(-9)}{36:(-9)} = \dfrac{3}{-4}\)

\(\dfrac{{ - 12}}{{15}} = \dfrac{{ - 4}}{5} \ne \dfrac{3}{{ - 4}}\)

\(\dfrac{{ - 20}}{{28}} = \dfrac{{ - 5}}{7} \ne \dfrac{3}{{ - 4}}\)

Vậy những phân số biểu diễn số hữu tỉ  \(\dfrac{3}{-4}\) là : \(\dfrac{-15}{20}; \dfrac{24}{-32}; \dfrac{-27}{36}\)

b)  Biểu diễn trên trục số:

Do \(\dfrac{3}{-4}\) lớn hơn \(-1\) nhưng nhỏ hơn \(0\) nên khoảng biểu diễn sẽ trong khoảng từ \(-1\) tới \(0.\) Chia khoảng cách từ \(0\) đến \(-1\) làm \(4\) phần bằng nhau. Lấy \(3\) phần từ \(0\) qua thì được vị trí \(\dfrac{3}{-4}\).

Bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1

» Bài tiếp theo: Bài 3 trang 8 SGK Toán 7 tập 1

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 7 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top