Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Hướng dẫn làm bài tập 2 và bài 3 trang 97 SGK Toán lớp 1

Hướng dẫn chi tiết cách làm và đáp án bài 2 và bài 3 trang 97 sách giáo khoa môn Toán lớp 1 giúp các phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các bé làm bài tập tại nhà.

BÀI 2 trang 97 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng (theo mẫu).

Bài 2 trang 97 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 97 SGK toán lớp 1
 

BÀI 3 trang 97 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tô mày vào băng giấy ngắn nhất:

Bài 3 trang 97 SGK toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 97 SGK toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top