Giải bài tập 19 trang 61 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 19 trang 61 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Với cùng số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết rằng giá tiền 1  mét vải loại II chỉ bằng 85% giá tiền 1 mét vải loại I?

Đáp Án

Với cùng một số tiền thì số mét vải mua được tỉ lệ nghịch với giá tiền.

Gọi x là số mét vải loại II. Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

Giải bài tập 19 trang 61 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số
Vậy có thể mua được 60 mét vải loại II.

doctailieu.com
Tải về
Back to top