Giải bài tập 18 trang 61 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 18 trang 61 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

Đáp Án

Với cùng một cánh đồng nến số người làm cỏ hết cánh đồng đó và số giờ là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Gọi số giờ để 12 người cùng làm cỏ hết cánh đồng là x.

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

Giải bài tập 18 trang 61 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Vậy 12 người làm cỏ cánh đồng hết 1,5 giờ

doctailieu.com
Back to top