Giải bài tập 16 trang 60 sgk Toán 7 tập 1 - Đại số

Hướng dẫn giải và đáp án bài 16 trang 60 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Đại số

Câu hỏi

Cho đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nếu:

a) 

x 1 2 4 5 8
y 120 60 30 24 15

b)

x 2 3 4 5 6
y 30 20 15 12,5 10

Đáp Án

a) Ta có: 1.120 = 2.60 = 4.30 = 5.24 =8.15 = 120

Nên x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

b) Vì 5.12,5 ≠ 6.10 nên x và y không tỉ lệ nghịch với nhau.

doctailieu.com
Back to top