Giải bài tập 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 65 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải bài tập 15, 16, 17, 18 trừ đi một số phần 3 Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, gợi ý đáp án bài tập 1,2 trang 65 sách giáo khoa toán 2.
Mục lục nội dung

Câu 1. Tính:

Giải bài tập 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 65 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Giải bài tập 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 65 SGK Toán 2 ảnh 2

Câu 2. Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào?

Giải bài tập 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 65 SGK Toán 2 ảnh 3

Lời giải 

Giải bài tập 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 65 SGK Toán 2 ảnh 4

Cập nhật ngày 05/09/2018 - Tác giả: Hiền Phạm
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ