Bài 11 trang 12 SGK Toán 7 tập 1

Xuất bản: 12/11/2019 - Cập nhật: 12/07/2022 - Tác giả:

Bài 11 trang 12 SGK Toán 7 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 11 trang 12 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1.

Bạn muốn giải bài 11 trang 12 SGK Toán 7 tập 1 không nên bỏ qua bài viết này. Với những hướng dẫn chi tiết, không chỉ tham khảo cách làm hoặc đáp án mà bài viết này còn giúp bạn nắm vững lại các kiến thức Toán 7 chương 1 phần đại số để tự tin giải tốt các bài tập khác.

Đề bài 11 trang 12 SGK Toán 7 tập 1

Tính

\(\eqalign{ & a)\,\,{{ - 2} \over 7}.{{21} \over 8} \cr & b)\,\,0,24.{{ - 15} \over 4} \cr & c)\,\,\left( { - 2} \right).\left( { - {7 \over {12}}} \right) \cr & d)\,\,\left( { - {3 \over {25}}} \right):6 \cr} \)

» Bài tập trước: Bài 10 trang 10 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 11 trang 12 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Áp dụng công thức nhân, chia hai số hữu tỉ:

\(\begin{array}{l} \dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.c}}{{b.d}}\\ \dfrac{a}{b}:\dfrac{c}{d} = \dfrac{{a.d}}{{b.c}}\;\;\left( {b,\;c,\;d \ne 0} \right). \end{array}\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 11 trang 12 SGK Toán 7 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

\(a)\;\dfrac{{ - 2}}{7}.\dfrac{{21}}{8} = \dfrac{{ - 2.21}}{{7.8}} =\dfrac{{ - 2.3.7}}{{7.2.4}}\)\(= \dfrac{{ - 1.3}}{{1.4}} = - \dfrac{3}{4}.\)

\(b)\;0,24.\dfrac{{ - 15}}{4} = \dfrac{{24}}{{100}}.\dfrac{{ - 15}}{4} \)\( = \dfrac{{6.4}}{{25.4}}.\dfrac{{ - 15}}{4}\)

\(= \dfrac{6}{{25}}.\dfrac{{ - 15}}{4}= \dfrac{{6.\left( { - 15} \right)}}{{25.4}}\)

\(= \dfrac{{3.2.5.( - 3)}}{{5.5.2.2}} \)\( = \dfrac{{3.\left( { - 3} \right)}}{{5.2}} = \dfrac{{ - 9}}{{10}}.\)

\(c)\;\left( { - 2} \right).\left( { - \dfrac{7}{{12}}} \right) = \dfrac{{ - 2.\left( { - 7} \right)}}{{12}} \)\( = \dfrac{{2.7}}{{2.6}} = \dfrac{{2.7}}{{2.6}}\)\(= \dfrac{{1.7}}{6} = \dfrac{7}{6} = 1\dfrac{1}{6}.\)

\(d)\;\left( { - \dfrac{3}{{25}}} \right):6\; = \dfrac{{ - 3}}{{25}}.\dfrac{1}{6} = \dfrac{{ - 3}}{{25.6}} \)\( = \dfrac{{ - 3}}{{25.2.3}}\)\(= \dfrac{{ - 1}}{{25.2}} = - \dfrac{1}{{50}}\)

» Bài tiếp theo: Bài 12 trang 12 SGK Toán 7 tập 1

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 11 trang 12 SGK Toán 7 tập 1 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 7 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM