Bài 10 trang 111 sgk Hình học 7

Xuất bản: 07/07/2018 - Cập nhật: 29/11/2022 - Tác giả:

Hướng dẫn giải và đáp án bài 10 trang 111 sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1, phần Hình học.

Mục lục nội dung

Đề bài

Trong các hình sau các tam giác nào bằng nhau (Các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các tam giác đó.

» Xem thêm: Đáp án bài 11 trang 112 Hình học lớp 7

Giải bài tập 10 trang 111 sgk Toán 7 tập 1 - Hình học

Đáp án bài 10 trang 111 sgk Toán lớp 7 Hình học

Xem hình a) ta có:

Góc A = I = 80°

Góc C = N = 30°

Góc B = M = 180° - (80° + 30°) = 70°

AB = IM, AC - IN, BC = MN

Suy ra ΔABC = ΔIMN

Xem hình b) ta có:

Góc Q2 = R2 = 80° (ở vị trí so le trong)

Nên QH // RP

Nên góc R1 = Q1 = 60° (so le trong)

Góc P = H = 40°

QH = RP, HR = PQ, QR chung.

Suy ra ΔHQR = ΔPRQ

--------------------------------------------------------------------

» Các bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn phương pháp giải Toán lớp 7 cơ bản và nâng cao chi tiết tại doctailieu.com.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM