Bài 1 trang 44 SGK Toán 9 tập 1

Xuất bản: 09/10/2019 - Cập nhật: 18/11/2019 - Tác giả: Giangdh

Bài 1 trang 44 SGK Toán 9 tập 1 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 1 trang 44 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 1 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

Lời giải bài 1 trang 44 SGK Toán 9 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức Toán 9 bài 1 để tự tin hoàn thành tốt các bài tập về hàm số.

Đề bài 1 trang 44 SGK Toán 9 tập 1

a) Cho hàm số \(y = f(x) = \dfrac{2}{3} x\)

Tính: \(f(-2);   f(-1);     f(0);     f(\frac{1}{2});   f(1);   f(2);      f(3)\)

b) Cho hàm số \(y = g(x) = \dfrac{2}{3} x + 3\)

Tính: \(g(-2);      g(-1);   g(0);      g(\dfrac{1}{2});    g(1);     g(2);       g(3)\)

c) Có nhận xét gì về giá trị của hai hàm số đã cho ở trên khi biến \(x\) lấy cùng một giá trị ?

Giải bài 1 trang 44 SGK Toán 9 tập 1

Hướng dẫn cách làm

+) Giá trị của hàm số \(f(x)\) tại \(x=a\) là  \(f(a)\)

Tức là thay \(x=a\) vào biểu thức của hàm số \(f(x)\) ta tính được \(f(a)\)

+) Giá trị của hàm số \(y=ax+b\) lớn hơn giá trị của hàm số \(y=ax\)\(b\) đơn vị khi \(x\) lấy cùng một giá trị.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 1 trang 44 SGK Toán 9 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) Thay các giá trị vào hàm số \(y = f(x) = \dfrac{2}{3} x\). Ta có

\(f(-2) = \dfrac{2}{3}.(-2)=\dfrac{2.(-2)}{3}=\dfrac{-4}{3}\)

\(f(-1) = \dfrac{2}{3}.(-1)= \dfrac{2.(-1)}{3}=\dfrac{-2}{3}\)

\(f(0) = \dfrac{2}{3}.0=0\)

\(f\left (\dfrac{1}{2}\right ) =\dfrac{2}{3}.\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{3}\)

\(f(1) = \dfrac{2}{3}.1=\dfrac{2}{3}\)

\(f(2) = \dfrac{2}{3}.2=\dfrac{4}{3}\)

\(f(3) = \dfrac{2}{3}.3=2\)

b) Thay các giá trị vào hàm số \(y = g(x) = \dfrac{2}{3} x + 3\). Ta có

\(g(-2) = \dfrac{2}{3}.(-2)+3= \dfrac{2.(-2)}{3}+3=\dfrac{-4}{3}+\dfrac{9}{3}=\dfrac{5}{3}.\)

\(g(-1) = \dfrac{2}{3}.(-1)+3 = \dfrac{2.(-1)}{3}+3= \dfrac{-2}{3}+\dfrac{9}{3}=\dfrac{7}{3}.\)

\(g(0) = \dfrac{2}{3}.0+3= \dfrac{2.0}{3}+3=0+3=3.\)

\(g\left ( \dfrac{1}{2} \right ) = \dfrac{2}{3}. \dfrac{1}{2} +3=\dfrac{1}{3}+3=\dfrac{1}{3}+\dfrac{9}{3}=\dfrac{10}{3}.\)

\(g(1) = \dfrac{2}{3}.1+3=\dfrac{2}{3}+3=\dfrac{2}{3}+\dfrac{9}{3}=\dfrac{11}{3}.\)

\(g(2) = \dfrac{2}{3}.2+3=\dfrac{2.2}{3}+3=\dfrac{4}{3}+3=\dfrac{4}{3}+\dfrac{9}{3}=\dfrac{13}{3}\)

\(g(3) = \dfrac{2}{3}.3+3=\dfrac{2.3}{3}+3=\dfrac{6}{3}+\dfrac{9}{3}=\dfrac{15}{3}=5.\)

c)

Khi \(x\) lấy cùng một giá trị thì giá trị của \(g(x)\) lớn hơn giá trị của \(f(x)\)\(3\) đơn vị.

» Bài tập tiếp theoBài 2 trang 44 SGK Toán 9 tập 1

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 1 trang 44 SGK Toán 9 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM