Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Bài 1, 2, 3 và 4 trang 65 sgk Toán 1

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 sách giáo khoa Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 6.

Bài 1:

Tính:

bài 1 trang 65 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 65 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 2:

Tính:

4 + 2 = 5 + 1 = 5 + 0 = 2 + 2 =
2 + 4 = 1 + 5 = 0 + 5 = 3 + 3

Đáp án:

4 + 2 = 6 5 + 1 = 6 5 + 0 = 5 2 + 2 = 4
2 + 4 = 6 1 + 5 = 6 0 + 5 = 5 3 + 3 = 6

Bài 3

Tính:

4 + 1 + 1 = 5 + 1 + 0 = 2 + 2 + 2 =
3 + 2 + 1 = 4 + 0 + 2 = 3 + 3 + 0 =

Đáp án:

4 + 1 + 1 = 6 5 + 1 + 0 = 6 2 + 2 + 2 = 6
3 + 2 + 1 = 6 4 + 0 + 2 = 6 3 + 3 + 0 = 6

Bài 4:

Tính:

bài 4 trang 65 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:


Đáp án bài 4 trang 65 sách giáo khoa toán lớp 1
 

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 1, 2, 3 và 4 trang 65 sgk Toán 1 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu