Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Bài 1, 2, 3 và 4 trang 65 sgk Toán 1

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 65 sách giáo khoa Toán lớp 1 bài Phép cộng trong phạm vi 6.

Bài 1:

Tính:

bài 1 trang 65 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 1 trang 65 sách giáo khoa toán lớp 1

Bài 2:

Tính:

4 + 2 = 5 + 1 = 5 + 0 = 2 + 2 =
2 + 4 = 1 + 5 = 0 + 5 = 3 + 3

Đáp án:

4 + 2 = 6 5 + 1 = 6 5 + 0 = 5 2 + 2 = 4
2 + 4 = 6 1 + 5 = 6 0 + 5 = 5 3 + 3 = 6

Bài 3

Tính:

4 + 1 + 1 = 5 + 1 + 0 = 2 + 2 + 2 =
3 + 2 + 1 = 4 + 0 + 2 = 3 + 3 + 0 =

Đáp án:

4 + 1 + 1 = 6 5 + 1 + 0 = 6 2 + 2 + 2 = 6
3 + 2 + 1 = 6 4 + 0 + 2 = 6 3 + 3 + 0 = 6

Bài 4:

Tính:

bài 4 trang 65 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:


Đáp án bài 4 trang 65 sách giáo khoa toán lớp 1
 

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top