Giải bài số lớn gấp mấy lần số bé trang 57 sách giáo khoa toán lớp 3

Giải bài tập toán lớp 3 phần số lớn gáp mấy lần số bé với 4 bài có đáp án giúp các em học sinh ôn lại những kiến thức đã học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ những như kỳ thi cuối cấp sắp tới. Cha mẹ hãy in về để cho các con tiện ôn tập và cùng con học tốt môn toán này nhé.

Bài 1 (trang 57 SGK Toán 3): 

Trả lời câu hỏi: Trong mỗi hình dưới đây, số hình tròn màu đen gấp mấy lần số hình tròn màu trắng.


 

Hướng dẫn giải:

a) Có 6 hình tròn màu đen, có 2 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu đen gấp số hình tròn màu trắng một số lần là:

6 : 2 = 3 (lần)

b) Có 6 hình tròn màu đen, có 3 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu đen gấp số hình tròn màu trắng một số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

c) Có 16 hình tròn màu đen, có 4 hình tròn màu trắng.

Số hình tròn màu đen gấp số hình tròn màu trắng một số lần là:

16 : 4 = 4 (lần)

Bài 2 (trang 57 SGK Toán 3):

Trong vườn có 5 cây cau và 20 cây cam. Hỏi số cây cam gấp mấy lần số cây cau?

Hướng dẫn giải:

Số cây cam gấp số cây cau số lần là:

20 : 5 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần

Bài 3 (trang 57 SGK Toán 3):

Một con lợn cân nặng 42 kg, một con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi con lợn cân nặng gấp mấy lần con ngỗng ?

Hướng dẫn giải:

Con lợn nặng gấp con ngỗng số lần là :

42 : 6 = 7 (lần).

Đáp số: 7 lần

Bài 4 (trang 57 SGK Toán 3):

Tính chu vi :

a) Hình vuông MNPQ

b) Hình tứ giác ABCD


 

Hướng dẫn giải:

a) Chu vi hình vuông MNPQ :

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

(hoặc 3 x 4 = 12 cm)

b) Chu vi hình tứ giác ABCD :

3 + 4 + 5 + 6 = 18 (cm).

doctailieu.com
Back to top