Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 SGK Toán 2

Giải bài Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 phần 6, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 158 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính:

Giải bài Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Giải bài Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 2. Đặt tính rồi tính:

548 - 312 ;           732 - 201 ;           592 - 222 ;            395 - 23

Đáp án

Giải bài Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 SGK Toán 2 ảnh 3
Câu 3. Tính nhẩm (theo mẫu):

a) 500 - 200 = 300             700 - 300 =                  900 - 300 =

    600 - 100 =                     600 - 400 =                  800 - 500 =

b) 1000 - 200 = 800            1000 - 400 =               1000 - 500 =

Đáp án

a)

500 - 200 = 300                               700 - 300 = 400                 

600 - 100 = 500                               600 - 400 = 200                 

900 - 300 = 600                               800 - 500 = 300

b)

1000 - 200 = 800                             1000 - 400 = 600              

1000 - 500 = 500

Câu 4. Đàn vịt có 183 con, đàn gà ít hơn đàn vịt 121 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con ?

Lời giải

Đàn gà có tất cả là:

183 - 121 = 62 (con)

Đáp số : 62 con.

doctailieu.com
Back to top