Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170 SGK Toán 2

Giải bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ phần 7 Ôn tập cuối năm học, gợi ý đáp án bài 1,2,3,4 trang 170 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính nhẩm:

30 + 50 =                       70 - 50 =                          300 + 200 =

20 + 40 =                       40 + 40 =                          600 - 400 =

90 - 30 =                        60 - 10 =                          500 + 300 =

80 - 70 =                        50 + 40 =                          700 - 400 = 

Đáp án

30 + 50 = 80                70 - 50 = 20                  300 + 200 = 500

20 + 40 = 60                40 + 40 = 80                 600 - 400 = 200

90 - 30 = 60                 60 - 10 = 50                  500 + 300 = 800

80 - 70 = 10                 50 + 40 = 90                 700 - 400 = 300 

Câu 2. Tính:

Giải bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170 SGK Toán 2 ảnh 1
Đáp án

Giải bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170 SGK Toán 2 ảnh 2
Câu 3. Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh ?

Lời giải

Trường tiểu học đó có số học sinh là:

265 + 234 = 499 (học sinh)

Đáp số: 499 học sinh.

Câu 4. Bể thứ nhất chứa được 865l nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất 200l nước. Hỏi bể thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước ?

Lời giải 

Số lít nước chứa trong bể thứ hai là:

865 - 200 = 665 (l)

Đáp số: 665l

doctailieu.com
Back to top