Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 171 SGK Toán 2

Giải bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) phần 7 Ôn tập cuối năm học, gợi ý đáp án bài 1,2,3,4,5 trang 171 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Tính nhẩm:

500 + 300 =                      400 + 300 =                   700 + 100 =

800 - 500 =                       600 - 400 =                    800 - 700 =

800 - 300 =                       600 - 200 =                    800 -100 =

Đáp án

500 + 300 = 800               400 + 300 = 700               700 + 100 = 800

800 - 500 = 300                600 - 400 = 200                800 - 700 = 100

800 - 300 = 500                 600 - 200 = 400               800 -100 = 700

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 29                        55 + 45;                        100 - 72

b) 345 + 422                     674 - 353                       517 + 360

Đáp án

Giải bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) trang 171 SGK Toán 2 ảnh 1
 

Câu 3. An cao 165cm, em thấp hơn anh 33cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Lời giải

Chiều cao của em là:

165 - 32 = 132 (cm)

Đáp số: 132cm

Câu 4. Đội Một trồng được 530 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?

Lời giải

Số cây đội Hai trồng được là:

530 + 140 = 670 (cây)

Đáp số : 670 cây

Câu 5. Tìm x:

a) x - 32 = 45

b) x + 45 = 79

Đáp án

a) x - 32 = 45

          x = 45 + 32

          x = 77

b) x + 45 = 79

          x  = 79 - 45

           x = 34

doctailieu.com
Back to top