Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Ôn tập về đại lượng trang 174 SGK Toán 2

Giải bài Ôn tập về đại lượng phần 7 Ôn tập cuối năm học, gợi ý đáp án bài 1,2,3,4 trang 174 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1.

a) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Giải bài Ôn tập về đại lượng trang 174 SGK Toán 2 ảnh 1
b) Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ ?

Giải bài Ôn tập về đại lượng trang 174 SGK Toán 2 ảnh 2

Đáp án

a) Đồng hồ A chỉ 3 giờ 30 phút.

    Đồng hồ B chỉ 5 giờ 15 phút.

    Đồng hồ C chỉ 10 giờ.

    Đồng hồ D chỉ 8 giờ 30 phút.

b) Nối đồng hồ A với đồng hồ E.

    Nối đồng hồ B với đồng hồ D.

     Nối đồng hồ C với đồng hồ G.

Câu 2. Can bé đựng được 10l nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé 5l nước mắm. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít nước mắm ?

Lời giải

Số lít nước mắm can to đựng là:

10 + 5 = 15 (l)

Đáp số: 15l nước mắm.

Câu 3. Bạn Bình có 1000 đồng, bạn mua một con tem để gửi thư hết 800 đồng. Hỏi bạn Bình còn mấy trăm đồng ?

Lời giải

Bạn Bình còn:

1000 - 800 = 200 (đồng)

Đáp số: 200 đồng.

Câu 4. Viết mm, cm, dm hoặc km vào chỗ chấm thích hợp:

a) Chiếc bút bi dài khoảng 15...

b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15...

c) Quãng đường Thành phố Hồ Chí MInh- Cần Thơ dài khoảng 174...

d) Bề dày hộp bút khoảng 15...

e) Một gang tay dài khoảng 2...

Đáp án

a) Chiếc bút bi dài khoảng 15 cm

b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15 m

c) Quãng đường Thành phố Hồ Chí MInh- Cần Thơ dài khoảng 174 km.

d) Bề dày hộp bút khoảng 15 mm

e) Một gang tay dài khoảng 2 cm.

doctailieu.com
Back to top