Giải bài luyện tập trang 60 sách giáo khoa toán lớp 3

Giải bài tập toán lớp 3 phần luyện tập trang 60 với 4 bài tập có đáp án giúp các em học sinh ôn lại những kiến thức đã học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ những như kỳ thi cuối cấp sắp tới. Cha mẹ hãy in về để cho các con tiện ôn tập và cùng con học tốt môn toán này nhé.

Bài 1 (trang 60 SGK Toán 3): 

Tính nhẩm:

8 x 6 =                 8 x 7 =               8 x 8 =                 8 x 9 =

48 : 8 =               56 : 8 =              64 : 8 =               72 : 8 =

16 : 8 =               24 : 8 =              32 : 8 =               40 : 8 =

16 : 2 =               24 : 3 =              32 : 4 =               40 : 5 =

Hướng dẫn giải:

8 x 6 = 48           8 x7 = 56            8 x 8 = 64              8 x 9 = 72

48 : 8 = 6           56 : 8 = 7           64 : 8 = 8                72 : 8 = 9

16 : 8 = 2           24 : 8 = 3           32 : 8 = 4                40 : 8 = 5

16 : 2 = 8           24 : 3 = 8           32 : 4 = 8                40 : 5 = 8.

Bài 2 (trang 60 SGK Toán 3): 

Tính nhẩm :

32 : 8 =             24 : 8 =           40 : 5 =              16 : 8 =

42 : 7 =             36 : 6 =            48 : 8 =              48 : 6 =

Hướng dẫn giải:

32 : 8 = 4         24 : 8 = 3          40 : 5 = 8              16 : 8 = 2

42 : 7 = 6         36 : 6 = 6          48 : 8 =  6             48 : 6 = 8

Bài 3 (trang 60 SGK Toán 3):

Một người nuôi 42 con thỏ. Sau khi đã bán đi 10 con, người đó nuôi đều số còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng đó nhốt mấy con thỏ ?

Hướng dẫn giải:

Số thỏ còn lại là :

42 – 10 = 32 ( con)

Số thỏ nhốt trong mỗi chuồng là :

32 : 8 = 4 (con)

Đáp số: 4 con thỏ

Bài 4 (trang 60 SGK Toán 3):

Tìm 1/8 số ô vuông trong mỗi hình


 

Hướng dẫn giải:

Hình đã cho có 16 ô vuông

Vậy 1/8 số ô vuông ở hình a) là:

16 : 8 = 2 (ô vuông)

Hình đã cho có 24 ô vuông

Vậy 1/8 số ô vuông ở hình b) là:

24 : 8 = 3 (ô vuông)
 

doctailieu.com
Back to top