Giải bài luyện tập trang 32 sách giáo khoa toán lớp 3

Giải bài tập toán lớp 3 phần luyện tập trang 32 với 5 bài và phần đáp án giúp các em học sinh ôn lại những kiến thức đã học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ những như kỳ thi cuối cấp sắp tới. Cha mẹ hãy in về để cho các con tiện ôn tập và cùng con học tốt môn toán này nhé.

Bài 1 (trang 32 SGK Toán 3):

Tính nhẩm:

a) 7 x 1 =

7 x 8 =

7 x 6 =

7 x 5 =

7 x 2 =

7 x 9 =

7 x 4 =

0 x 7 =

7 x 3 =

7 x 7 =

7 x 0 =

7 x 10 =

b) 7 x 2 =

4 x 7 =

7 x 6 =

3 x 7 =

5 x 7 =

2 x 7 =

7 x 4 =

6 x 7 =

7 x 3 =

7 x 5 =

Đáp án:

a) 7 x 1 = 7

7 x 8 = 56

7 x 6 = 42

7 x 5 = 35

7x 2 = 14

7 x 9 = 63

7 x 4 = 28

0 x 7 = 0

7x 3 = 21

7 x 7 = 49

7 x 0 = 0

7 x 10 = 70

b) 7 x 2 = 14

4 x 7 = 28

7 x 6 = 42

3 x 7 = 21

5 x 7 = 35

2 x 7 = 14

7 x 4 = 28

6 x 7 = 42

7 x 3 = 21

7 x 5 = 35

Bài 2 (trang 32 SGK Toán 3): 

Tính:

a) 7 x 5 + 15

7 x 9 +17

b) 7 x 7 + 21

7 x 4 +32

Đáp án:

a) 7 x 5 + 15 = 35 + 15

= 50

7 x 9 + 17 = 63 + 17

= 80

b) 7 x 7 + 21 = 49 + 21

= 70

7 x 4 + 32 = 28 + 32

= 60 

Bài 3 (trang 32 SGK Toán 3):

Mỗi lọ hoa có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ như thế có bao nhiêu bông hoa?

Đáp án:

Số bông hoa trong 5 lọ hoa là:

7x 5 = 35 (bông hoa)

Đáp số: 35 bông hoa

Bài 4 (trang 32 SGK Toán 3):

Viết phép nhân thích hợp nào vào chỗ chấm?

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông, có 4 hàng. Số ô vuông trong hình chữ nhật là: ………= 28 (ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột. Số ô vuông trong hình chữ nhật là: ………= 28 (ô vuông)

Nhận xét: ….. =……

Đáp án:

a) Mỗi hàng có 7 ô vuông , có 4 hàng

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

7x 4 = 28 (ô vuông)

b) Mỗi cột có 4 ô vuông, có 7 cột

Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

4 x 7 = 28 (ô vuông)

Nhận xét: 7 x 4 = 4 x 7

Bài 5 (trang 32 SGK Toán 3):

Viết tiếp các số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 14; 21; 28; …; …

b) 56; 49; 42;…;…

Đáp án:

a) 14; 21; 28; 35 ; 42

b) 56; 45; 42; 35; 28

doctailieu.com
Back to top