Giải bài luyện tập trang 28 sách giáo khoa toán lớp 3

Đọc Tài Liệu xin gửi đến các em học sinh tài liệu giải bài tập toán lớp 3 phần luyện tập trang 28 gồm 3 câu hỏi và đáp án theo chương trình sách giáo khoa. Mong rằng với bài luyện tập này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt các kiến thức đã học để có được kết quả cao trong học tập.

Bài 1 (trang 28 SGK Toán 3):


Đáp án: 

Bài 2 (trang 28 SGK Toán 3):

Tìm 1/4 của : 20 cm; 40 km; 80 kg

Đáp án:

1/4 của 20 cm là: 20 : 4 = 5 (cm)

1/4 của 40 km là: 40 : 4 = 10 (km)

1/4 của 80 kg là: 80 : 4 = 20 (kg)

Bài 3 (trang 28 SGK Toán 3):

Một quyển vở có 84 trang, My đã đọc được 1/4 số trang đó. Hỏi My đã đọc được bao nhiêu trang?

Đáp án:

My đã đọc được số trang là:

84 : 2 = 42 (trang)

Đáp số: 42 trang
 

doctailieu.com
Back to top