Giải bài luyện tập trang 20 sách giáo khoa toán lớp 3

Bài luyện tập không chỉ giúp các em ôn lại những bài đã học mà nó còn giúp các em nhớ lại những kiến thức đã học vào mỗi đợt chuẩn bị thi cuối kỳ. Cha mẹ hãy lưu về để có thể cùng con học tốt nhất nhé.

Bài 1 (trang 20 SGK Toán 3):

 Tính nhẩm:

a) 6 x 5 =

6 x 10 =

6 x 2 =

6 x 7 =

6 x 8 =

6 x 3=

6 x 9 =

6 x 6 =

6 x 4 =

b) 6 x 2 =

3 x 6 =

6 x 5 =

2 x 6 =

6 x 3 =

5 x 6 =

Đáp án:

a) 6 x 5 = 30

6 x 10 = 60

6 x 2 = 12

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 3 = 18

6 x 9 = 54

6 x 6 = 36

6 x 4 = 24

b) 6 x 2 =12

3 x 6 = 18

6 x 5 = 30

2 x 6 = 12

6 x 3 = 18

5 x 6 = 30

Bài 2 (trang 20 SGK Toán 3):

Tính:

a) 6 x 9 +6

b) 6 x 5 +29

c) 6 x 6 +6

Đáp án:

a) 6 x 9 + 6 = 54 + 6

= 60

b) 6 x 5 + 29 = 30+29

= 59

c) 6 x 6 + 6 = 36 +6

= 42

Bài 3 (trang 20 SGK Toán 3):

Một học sinh mua 6 quyển vở. Hỏi 4 học sinh mua bao nhiêu quyển vở?

Đáp án:

Số quyển vở 4 học sinh mua là:

6 x 4 = 24 (quyển vở)

Đáp số: 24 quyển vở

Bài 4 (trang 20 SGK Toán 3):

Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 12; 18; 24; ..; ..;.. ;….

b) 18; 21; 24; ..; ..;.. ;….

Đáp án:

a) 12; 18; 24; 36; 42; 48

b) 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36

Bài 5 (trang 20 SGK Toán 3):

Xếp 4 hình tam giác thành hình bên ( xem hình vẽ)

Đáp án:

Hướng dẫn: học sinh tự xếp hình theo mẫu (SGK) trang 20

doctailieu.com
Back to top