Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 2

Giải bài Luyện tập trang 164 SGK Toán 2

Giải bài Luyện tập chung phần 6 các số trong phạm vi 1000, gợi ý đáp án bài tập 1,2,3,4 trang 164 sách giáo khoa toán 2.

Câu 1. Mỗi túi có bao nhiêu tiền?

Giải bài Luyện tập trang 164 SGK Toán 2 ảnh 1
 

Đáp án 

a) 800 đồng

b) 600 đồng

c) 1000 đồng

d) 900 đồng

e) 700 đồng

Câu 2. Mẹ mua rau hết 600 đồng, mua hành hết 200 đồng. Hỏi mẹ phải trả tất cả bao nhiêu tiền?

Lời giải

Mẹ phải trả tất cả số tiền là:

600 + 200 = 800 (đồng)

Đáp số : 800 đồng

Câu 3. Viết số tiền trả lại vào ô trống (theo mẫu)

An mua rau hết An đưa người bán rau Số tiền trả lại
600 đồng 700 đồng 100 đồng
300 đồng 500 đồng  
700 đồng 1000 đồng  
500 đồng 500 đồng  

Đáp án

An mua rau hết An đưa người bán rau Số tiền trả lại
600 đồng 700 đồng 100 đồng
300 đồng 500 đồng 200 đồng
700 đồng 1000 đồng 300 đồng
500 đồng 500 đồng 0 đồng

Câu 4. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số tiền  Gồm các tờ giấy bạc loại
100 đồng 200 đồng 500 đồng
800 đồng 1 1 1
900 đồng 2   1
1000 đồng 3 1  
700 đồng     1

Đáp án

Số tiền  Gồm các tờ giấy bạc loại
100 đồng 200 đồng 500 đồng
800 đồng 1 1 1
900 đồng 2 2 1
1000 đồng 3 1 1
700 đồng 0 1 1

doctailieu.com
Tải về
Back to top